1. anslå

  an`slå verb anslog anslagit anslagen anslagna, pres. ~r ORDLED: an--slag-it SUBST.: anslående; anslag (till 1)
  Svensk ordbok
 2. anslående

  an`slående adj., ingen böjning ORDLED: an--slå-ende
  Svensk ordbok
 3. kåseri

  kåseri, litterär genre som främst karakteriseras av lättsamt talspråksliknande framställningssätt.
 4. poster

  poster, sedan 1970-talet i Sverige benämning på plansch för prydnadsändamål och utan informativ funktion, ofta omtryck av t.ex. film- eller utställningsaffisch.
 5. energiforskningsprogram

  energiforskningsprogram, i Sverige statligt, övergripande program för forskning om och utveckling av ny energiteknik.
 6. promulgatio

  promulgatio, term inom diplomatiken, se publicatio.
 7. J C Jacobsen

  Jacobsen, Jacob Christian, 1811–87, dansk bryggare, liberal politiker och mecenat.
 8. förstelärare

  förstelärare, karriärtjänst för legitimerad lärare med minst fyra års vitsordat arbete som lärare.
 9. promulgera

  promulgera [-ge´-] verb ~de ~t ORDLED: pro-mulg-er-ar SUBST.: promulgerande, promulgering; promulgation
  Svensk ordbok
 10. sammanslå

  samm`anslå verb sammanslog sammanslagit sammanslagen sammanslagna, pres. ~r ORDLED: samm-an--slag-it SUBST.: sammanslående; sammanslagning
  Svensk ordbok