1. anslag

  anslag, tillkännagivande av en myndighets beslut.
 2. anslag

  anslag, bakningsterm: den stomme, oftast av sockerkaka, som bygger upp tårtor och bakelser.
 3. anslag

  anslag, statsanslag, penningtilldelning, belopp i statsbudgeten som efter beslut av riksdagen får användas för ett visst ändamål.
 4. anslag

  anslag, vapenkolvens kontakt med axeln vid anläggningen eller kulans eller haglens träff i målet.
 5. anslag

  anslag, musikterm som för knäpp-, slag- och tangentinstrument anger det sätt på vilket handen, fingret, plektret etc. slår an en ton för att åstadkomma önskad klang och artikulation.
 6. anslag

  an`slag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: an--slag-et
  Svensk ordbok
 7. obetecknade anslag

  obetecknade anslag, ospecificerade anslag som i mycket begränsad omfattning förekommer i statsbudgeten, närmast för ”klumpanslag” till organisationer och andra enskilda ändamål.
 8. anslagsverkan

  anslagsverkan, verkan av projektiler i skyddskonstruktioner utan hänsyn tagen till effekten av eventuella sprängmedel.
 9. anslagsenergi

  anslagsenergi, A, en projektils (t.ex. en gevärskulas) rörelseenergi när den träffar målet.
 10. anslagsbeslut

  anslagsbeslut, riksdagsbeslut varigenom medel ställs till regeringens förfogande för olika ändamål under det kommande budgetåret.