1. anslag

  anslag, tillkännagivande av en myndighets beslut.
 2. anslag

  anslag, bakningsterm: den stomme, oftast av sockerkaka, som bygger upp tårtor och bakelser.
 3. anslag

  anslag, statsanslag, penningtilldelning, belopp i statsbudgeten som efter beslut av riksdagen får användas för ett visst ändamål.
 4. anslag

  anslag, vapenkolvens kontakt med axeln vid anläggningen eller kulans eller haglens träff i målet.
 5. anslag

  anslag, musikterm som för knäpp-, slag- och tangentinstrument anger det sätt på vilket handen, fingret, plektret etc. slår an en ton för att åstadkomma önskad klang och artikulation.
 6. obetecknade anslag

  obetecknade anslag, ospecificerade anslag som i mycket begränsad omfattning förekommer i statsbudgeten, närmast för ”klumpanslag” till organisationer och andra enskilda ändamål.
 7. anslag

  an`slag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: an--slag-et
  Svensk ordbok
 8. statsanslag

  statsanslag, av staten anvisade penningmedel, se anslag.
 9. regleringsbrev

  regleringsbrev, skrivelse varigenom regeringen ställer av riksdagen beviljade anslag till myndighets förfogande.
 10. -landa

  -landa, - land, ortnamnselement som har kunnat åsyfta ’terräng (av något slag)’, ’land vid vatten’, ’strandmark’, ’mark anslagen åt kult’ m.m.