1. campanelli

  campanelli, musikinstrument, se klockspel; också orgelregister bestående av metallplattor anslagna av hammare.
 2. fortepedal

  fortepedal, pianots högra pedal som bl.a. låter en ton ljuda vidare sedan tangenten släppts.
 3. apanage

  apanage, underhåll, främst statliga medel som är anslagna till en monarks hovhållning.
 4. citole

  citole, litet medeltida flatbottnat lutinstrument med fasta greppband och fyra strängar, anslagna med plektrum.
 5. Bebung

  Bebung, en på 1700-talet vanlig form av vibrato som utfördes på klavikord; spelaren varierade trycket mot den anslagna tangenten och påverkade därigenom den vibrerande strängen.
 6. fabrica

  fabrica, medeltida kyrkorättslig term som avsåg dels själva kyrkobyggnaden ( fabrica ecclesiae), dels och framför allt den förmögenhet i jordegendom och andra tillgångar (främst tiondeinkomster) som var anslagna för att bekosta en kyrkas byggande, reparation och övriga underhåll (inklusive vin, oblater, rökelse och andra kostnader för gudstjänsten).
 7. metallofon

  metallofon, musikinstrument, i gruppen idiofoner, med avlånga metallplattor anslagna med klubbor.
 8. jordbrukspolitik

  jordbrukspolitik, politiska åtgärder riktade mot jordbrukssektorn, ursprungligen i syfte att påverka prisbildningen på jordbruksprodukter.
 9. slaveri

  slaveri, dels personlig ofrihet, dels ett system för hållande av slavar, med eller utan stöd i lagen.
 10. regionalpolitik

  regionalpolitik, politik som syftar till att trygga likvärdiga förutsättningar för samhällsutvecklingen i olika delar av ett land.