1. mensalhemman

  mensalhemman, hemman som under medeltiden jämte prästgården anslogs till sockenprästens underhåll.
 2. slöjdinstruktör

  slöjdinstruktör, en bland slöjdare verksam rådgivare.
 3. acta diurna

  acta diurna, romersk ”dagstidning”, initierad av Caesar 59 f.Kr. och nämnd ännu på 200-talet e.Kr.
 4. biskopsbord

  biskopsbord, latin mensa episcopalis, kameral term för den kyrkliga förmögenhet, i synnerhet fastigheter, som under medeltiden anslogs till en biskops underhåll.
 5. Jan Eivind Myhre

  Myhre, Jan Eivind, född 1947, norsk historiker, professor vid universitetet i Trondheim 1994–96, i Oslo sedan 1996.
 6. Barbro Mörne

  Mörne, Barbro, 1903–87, finlandssvensk författare, dotter till Arvid Mörne, syster till Håkan Mörne.
 7. Saul Bass

  Bass, Saul, 1920–96, amerikansk animatör och filmregissör.
 8. Siegfried Sassoon

  Sassoon, Siegfried, 1886–1967, brittisk författare.
 9. James Harlew Haasum

  Haasum, James Harlew, 1791–1871, guvernör.
 10. brevkarta

  brevkarta, en följehandling på vilket varje brev förtecknades och som användes från tiden för Postverkets tillkomst 1636 fram till 1855, då frimärken infördes.