1. anslutbarhet

  anslutbarhet, engelska connectivity, en elektronisk enhets eller programvaras möjlighet att anslutas till eller samverka med andra enheter eller programvaror.

 2. anslutningsvad

  anslutningsvad, överklagande i efterhand av tingsrätts dom.
 3. anslutningsrätt

  anslutningsrätt, en rätt som vid exekutiv försäljning av t.ex. fastighet tillkommer en fordringsägare som är bättre berättigad än den som begärt försäljningen.
 4. ansluta

  an`sluta verb anslöt anslutit ansluten anslutna, pres. ansluter ORDLED: an--slut-er SUBST.: anslutande, anslutning
  Svensk ordbok
 5. anslutning

  an`slutning subst. ~en ~ar ORDLED: an--slut-ning-en
  Svensk ordbok
 6. glyoxylatcykeln

  glyoxylatcykeln, metaboliskt förlopp i växter, speciellt i groende frön med fett som upplagsnäring.
 7. skorsten

  skorsten, huvudsakligen vertikal byggnadsdel, av tegel, betong eller stålrör med en eller flera kanaler för bortförande av rök eller för luftväxling.
 8. Hongkong–Zhuhai–Macao-bron

  Hongkong–Zhuhai–Macao-bron, förbindelse mellan ön Hongkong och Macao och Zhuhai på det kinesiska fastlandet.

 9. Düsseldorfskolan

  Düsseldorfskolan, sammanfattande benämning på de olika inriktningar inom måleriet som utvecklades i Düsseldorf ca 1825–60.
 10. solskepp

  solskepp, benämning på det skepp som i skilda mytologier runt världen antagits bära solen över himlavalvet (jämför Re).