1. ansluta

  an`sluta verb anslöt anslutit ansluten anslutna, pres. ansluter ORDLED: an--slut-er SUBST.: anslutande, anslutning
  Svensk ordbok
 2. glyoxylatcykeln

  glyoxylatcykeln, metaboliskt förlopp i växter, speciellt i groende frön med fett som upplagsnäring.
 3. skorsten

  skorsten, huvudsakligen vertikal byggnadsdel, av tegel, betong eller stålrör med en eller flera kanaler för bortförande av rök eller för luftväxling.
 4. Hongkong–Zhuhai–Macao-bron

  Hongkong–Zhuhai–Macao-bron, förbindelse mellan ön Hongkong och Macao och Zhuhai på det kinesiska fastlandet.

 5. Düsseldorfskolan

  Düsseldorfskolan, sammanfattande benämning på de olika inriktningar inom måleriet som utvecklades i Düsseldorf ca 1825–60.
 6. solskepp

  solskepp, benämning på det skepp som i skilda mytologier runt världen antagits bära solen över himlavalvet (jämför Re).
 7. elpanna

  elpanna är en värmepanna som värms med el men är ansluten till ett vattenburet värmesystem.
 8. dekoder

  dekoder, apparat, ansluten till eller inbyggd i en satellit-TV-mottagare, vilken möjliggör mottagning av kodade satellitkanaler.
 9. länsjaktvårdsförening

  länsjaktvårdsförening, ideell förening av enskilda medlemmar och lokala jaktvårdsorganisationer.
 10. online

  online sägs inom datortekniken en enhet vara som är ansluten till ett datornätverk eller datorsystem.