1. ansluta

  an`sluta verb anslöt anslutit ansluten anslutna, pres. ansluter ORDLED: an--slut-er SUBST.: anslutande, anslutning
  Svensk ordbok
 2. glyoxylatcykeln

  glyoxylatcykeln, metaboliskt förlopp i växter, speciellt i groende frön med fett som upplagsnäring.
 3. skorsten

  skorsten, huvudsakligen vertikal byggnadsdel, av tegel, betong eller stålrör med en eller flera kanaler för bortförande av rök eller för luftväxling.
 4. Hongkong–Zhuhai–Macao-bron

  Hongkong–Zhuhai–Macao-bron, förbindelse mellan ön Hongkong och Macao och Zhuhai på det kinesiska fastlandet.

 5. Düsseldorfskolan

  Düsseldorfskolan, sammanfattande benämning på de olika inriktningar inom måleriet som utvecklades i Düsseldorf ca 1825–60.
 6. solskepp

  solskepp, benämning på det skepp som i skilda mytologier runt världen antagits bära solen över himlavalvet (jämför Re).
 7. åskskydd

  åskskydd, åtgärder för att begränsa åskans skadeverkningar.
 8. brandgavel

  brandgavel, brandmur (brandvägg) som inte ansluter till någon angränsande byggnad.
 9. vätebindning

  vätebindning, bindning mellan två elektronegativa atomer, förmedlad av en mellan dem liggande väteatom.

 10. transformator

  transformator, inom elektrotekniken en apparat för överföring av växelströmseffekt samt förändring av nivåer på spänning och ström.