1. Bastiljen

  Bastiljen, franska la Bastille, fästning som ingick i Paris medeltida försvarsverk.
 2. terrorattentatet i Garissa 2015

  terrorattentatet i Garissa 2015, attack 2 april 2015 mot universitetet i Garissa, Kenya, varvid 147 personer dödades.

 3. Livsmedelsarbetareförbundet

  Livsmedelsarbetareförbundet, Svenska Livsmedelsarbetareförbundet, Livs, fackförbund inom LO som organiserar anställda inom livsmedelsindustrin.
 4. Landbrugsrådet

  Landbrugsrådet , dansk topporganisation på jordbruksområdet, grundad 1919.
 5. Rarotonga-avtalet

  Rarotonga-avtalet, avtal om en kärnvapenfri zon i södra Stilla havet som i augusti 1985 undertecknades av Australien, Cooköarna, Fiji, Kiribati, Nya Zeeland, Niue Island, Tuvalu och Samoa.
 6. Mäster Olof

  Mäster Olof, titelfigur i Strindbergs drama (1872), där den religiöse reformatorn Olaus Petri ställs inför valet mellan Gustav Vasas realpolitik och Gert Bokpräntares revolutionära alternativ.
 7. Europeiska sociala stadgan

  Europeiska sociala stadgan, dokument som antogs av Europarådets ministerkommitté 1961.
 8. nationell behandling

  nationell behandling, term inom immaterialrätten som rör utländska rättsinnehavares ställning.
 9. Ranasinghe Premadasa

  Premadasa, Ranasinghe, 1924–93, srilankesisk, buddhistisk politiker, president från 1988.
 10. immateriellt kulturarv

  immateriellt kulturarv, kulturarv som överförs mellan generationer.