1. treledarsystem

  treledarsystem, inom elektrotekniken system för distribution av lågspänd likström.
 2. stamstation

  stamstation, station i högspänningsnätet i vilken en eller flera stamledningar är anslutna och där ofta nedtransformering till regionnätspänning sker.
 3. telefoni

  telefoni, teknik för att överföra tal (ljud) över längre sträckor mellan två eller flera telefoner med hjälp av elektriska eller optiska signaler eller radiosignaler.

 4. nationalkommitté

  nationalkommitté, kontaktorgan för svenskt deltagande i internationellt vetenskapligt samarbete.
 5. elektriska maskiner

  elektriska maskiner, elmaskiner, sammanfattande benämning på roterande maskiner som omvandlar mekanisk energi till elektrisk eller omvänt.
 6. förmedlingsstation

  förmedlingsstation, telestation i det publika telenätet vilken i huvudsak länkar samman andra telefonstationer.
 7. last

  last, belastning, inom eldistributionstekniken allmänt ord för elektrisk effekt uttagen från en punkt i ett elnät (egentligen belastningseffekt) och för till nätet anslutna elförbrukande apparater (egentligen belastningsobjekt).
 8. AIT

  AIT, Alliance Internationale de Tourisme, Genève, motororganisation för internationellt samarbete mellan olika länders bil- och turistföreningar, grundad 1898.
 9. kollektivanslutning

  kollektivanslutning, gemensamt beslutat medlemskap av en hel grupp eller organisation i en annan organisation, särskilt ett politiskt parti.
 10. Svensk Slöjd AB

  Svensk Slöjd AB ägs av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR.