1. vätebindning

  vätebindning, bindning mellan två elektronegativa atomer, förmedlad av en mellan dem liggande väteatom.

 2. Christofer Columbus

  Columbus, Christofer, italienska Cristoforo Colombo, spanska Cristóbal Colón, född 1451, död 21 maj 1506, italiensk sjöfarare i Kastiliens tjänst, en av Amerikas upptäckare.

 3. OTT

  OTT, förkortning för engelska over the top, operatörsoberoende tjänster i form av TV, video, ljud eller meddelanden som av en fristående distributör sänds ut till användare via data-, tele- eller kabelnätet. 

 4. Öresundsförbindelsen

  Öresundsförbindelsen, i vidare mening all transport och trafik över Öresund; se Öresund (Öresundsförbindelser).
 5. Lapplands världsarv

  Lapplands världsarv, Laponia, sammanhängande område i norra Lappland bestående av nationalparkerna Muddus, Sarek, Padjelanta och Stora Sjöfallet, naturreservaten Sjaunja och Stubba samt anslutande områden vid Sulitelma, Tjuoltadalen och Rapadalen; totalt 9 400 km 2.
 6. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 7. transformator

  transformator, inom elektrotekniken en apparat för överföring av växelströmseffekt samt förändring av nivåer på spänning och ström.
 8. regeringsformen

  regeringsformen, RF, (1974:152), Sveriges främsta grundlag, tillkommen 1974.

 9. glas

  glas, en amorf (ickekristallin) produkt (vanligtvis transparent) som framställs genom att sand och alkalier smälts tillsammans med till exempel kalk och blyoxid.

 10. barnkonventionen

  barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter, konvention från 1989.