1. ansluta

  an`sluta verb anslöt anslutit ansluten anslutna, pres. ansluter ORDLED: an--slut-er SUBST.: anslutande, anslutning
  Svensk ordbok
 2. glyoxylatcykeln

  glyoxylatcykeln, metaboliskt förlopp i växter, speciellt i groende frön med fett som upplagsnäring.
 3. skorsten

  skorsten, huvudsakligen vertikal byggnadsdel, av tegel, betong eller stålrör med en eller flera kanaler för bortförande av rök eller för luftväxling.
 4. Hongkong–Zhuhai–Macao-bron

  Hongkong–Zhuhai–Macao-bron, förbindelse mellan ön Hongkong och Macao och Zhuhai på det kinesiska fastlandet.

 5. Düsseldorfskolan

  Düsseldorfskolan, sammanfattande benämning på de olika inriktningar inom måleriet som utvecklades i Düsseldorf ca 1825–60.
 6. ingång

  ingång, inom elektrotekniken terminal eller anslutning på en elektrisk eller elektronisk krets där ledningen med insignalen ansluts till kretsen.
 7. avgasport

  avgasport, den kanal som leder avgaser från en motors förbränningsrum genom cylinderhuvudet.
 8. solskepp

  solskepp, benämning på det skepp som i skilda mytologier runt världen antagits bära solen över himlavalvet (jämför Re).
 9. irreguljär trupp

  irreguljär trupp, militär styrka som inte tillhör en stats ordinarie krigsorganisation men som i krig ansluts till eller uppträder tillsammans med denna såsom partisaner och folkuppbåd.
 10. åskskydd

  åskskydd, åtgärder för att begränsa åskans skadeverkningar.