1. anspråksfull

  an`språksfull adj. ~t ORDLED: an-språks--full
  Svensk ordbok
 2. Chat Noir

  Chat Noir, kabarélokal i Paris åren 1881–97, startad av konstnären Rodolphe Salis (1851–97).
 3. kolofon

  kolofon, slutskrift med uppgift om tryckort, tryckår, boktryckare o.d. i en äldre bok, särskilt en inkunabel.
 4. AB Europa Film

  AB Europa Film, filmbolag grundat 1930 av Gustav Scheutz.
 5. Chaplin

  Chaplin, filmtidskrift, utgiven 1959–97.
 6. Birger Malmsten

  Malmsten, Birger, 1920–91, skådespelare, engagerad vid Dramaten från 1962.
 7. Jörg Widmann

  Widmann, Jörg, född 1973, tysk klarinettist och tonsättare.
 8. officersboställe

  officersboställe, jordbruksfastighet som staten genom Karl XI:s indelningsverk från slutet av 1600-talet fram till 1879 upplät som bostad och löneersättning till krigsmaktens officerare; jämför boställe.
 9. kontinental filosofi

  kontinental filosofi, filosofisk tradition som brukar kontrasteras mot den analytiska filosofin. Namnet kontinental filosofi kommer från de analytiska, främst anglosaxiska, filosofernas benämning på strömningar i främst Tyskland och Frankrike som de vände sig mot.
 10. populärmusik

  populärmusik, musikalisk genrebeteckning.