1. anspråksnivå

    anspråksnivå, de krav i fråga om t.ex. kunskaper eller andra färdigheter som en person ställer på sig själv eller på andra personer.
  2. anspråksnivå

    anspråksnivå, uttryck för den materiella resursförbrukning en nation, en befolkningskategori eller en person tillåter sig.