1. anställningsstöd

  anställningsstöd, arbetsmarknadspolitisk åtgärd som syftar till att stimulera arbetsgivare att anställa personer som har svårigheter att få ett reguljärt arbete.
 2. anställningsbevis

  anställningsbevis, intyg om att ett anställningsavtal har ingåtts.
 3. anställningsavtal

  anställningsavtal, ett avtal som träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare för att reglera bl.a. de löne-, pensions- och övriga anställningsförmåner som den anställde åtnjuter.
 4. anställningsintervju

  anställningsintervju, intervju av en sökande till en ledig befattning för att utröna dennes kvalifikationer och lämplighet samt för att upplysa om arbetsvillkoren.
 5. anställningsform

  anställningsform, typ av anställning.
 6. anställningstillstånd

  anställningstillstånd, tillstånd för utlänning att arbeta på svenskt fartyg i utrikesfart.
 7. anställningsskydd

  anställningsskydd, arbetstagares rättsliga skydd mot godtycklig eller osaklig uppsägning av anställningsavtalet från arbetsgivarens sida.
 8. anställningsbetyg

  anställningsbetyg, detsamma som arbetsbetyg.
 9. anställning

  anställning är en överenskommelse mellan en person och en arbetsgivare om att göra ett visst arbete och få lön för det.
 10. anställningsfrämjande åtgärder

  anställningsfrämjande åtgärder, se främjandelagen.