1. anställa

  an`ställa verb anställde anställt, pres. anställer ORDLED: an--ställ-er SUBST.: anställande, anställning
  Svensk ordbok
 2. barnarbete

  barnarbete har förekommit i alla tider och samhällen utom i det sena 1900-talets utvecklade industriländer.
 3. socken

  socken, den minsta territoriella kyrkliga enheten.
 4. arbetslöshet

  arbetslöshet är när personer som vill arbeta och tjäna pengar inte har något jobb.
 5. primärvård

  primärvård, den del av hälso- och sjukvården som svarar för insatser som inte kräver sjukhusens kompetens och resurser eller annan särskild kompetens.
 6. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 7. värnplikt

  värnplikt, sedan slutet av 1800-talet en rättighet och skyldighet att delta i landets militära försvar och att utbilda sig för detta.

 8. essä

  essä, essay, betecknar oftast en skriftlig framställning av måttligt omfång där man avser att meddela fakta men gör det på ett personligt sätt.
 9. antiintellektualism

  antiintellektualism, misstro mot människors möjlighet att med förståndets hjälp, med sakliga resonemang och vetenskapliga metoder finna lösningar på teoretiska och praktiska problem.
 10. Baader–Meinhof

  Baader–Meinhof, västtysk terroristgrupp, verksam mellan 1970 och ca 1990; även samlingsnamn för flera parallella grupper i Västtyskland som bedrev terroristisk verksamhet.