1. anställning

  anställning, en avtalad rättighet för någon att mot betalning utföra vissa arbetsuppgifter för arbetsgivare under kortare eller vanligen under längre tid, se anställningsskydd.
 2. anställning

  an`ställning subst. ~en ~ar ORDLED: an--ställ-ning-en
  Svensk ordbok
 3. fast anställning

  fast anställning, detsamma som tillsvidareanställning.
 4. tidsbegränsad anställning

  tidsbegränsad anställning, anställningsform enligt lagen om anställningsskydd (LAS).
 5. offentlig anställning

  offentlig anställning, rättsförhållandet mellan offentlig myndighet och den som är arbetstagare hos denna.
 6. anställning med lönebidrag

  anställning med lönebidrag för arbetshandikappade infördes 1980 och ersatte de tidigare anställningsformerna halvskyddat arbete, arkivarbete och musikerhjälp.
 7. anställningsform

  anställningsform, typ av anställning.
 8. anställningstillstånd

  anställningstillstånd, tillstånd för utlänning att arbeta på svenskt fartyg i utrikesfart.
 9. anställningsbevis

  anställningsbevis, intyg om att ett anställningsavtal har ingåtts.
 10. anställningsstöd

  anställningsstöd, arbetsmarknadspolitisk åtgärd som syftar till att stimulera arbetsgivare att anställa personer som har svårigheter att få ett reguljärt arbete.