1. anställning

  anställning är en överenskommelse mellan en person och en arbetsgivare om att göra ett visst arbete och få lön för det.
 2. fast anställning

  fast anställning, detsamma som tillsvidareanställning.
 3. tidsbegränsad anställning

  tidsbegränsad anställning, anställningsform enligt lagen om anställningsskydd (LAS).
 4. offentlig anställning

  offentlig anställning, rättsförhållandet mellan offentlig myndighet och den som är arbetstagare hos denna.
 5. anställning med lönebidrag

  anställning med lönebidrag för arbetshandikappade infördes 1980 och ersatte de tidigare anställningsformerna halvskyddat arbete, arkivarbete och musikerhjälp.
 6. anställning

  an`ställning subst. ~en ~ar ORDLED: an--ställ-ning-en
  Svensk ordbok
 7. tillsvidareanställning

  tillsvidareanställning, fast anställning, en anställningsform som innebär att anställningen inte är tidsbegränsad.
 8. anställningsform

  anställningsform, typ av anställning.
 9. projektanställning

  projektanställning, tidsbegränsad anställning som är kopplad till specifika arbetsuppgifter eller uppdrag.
 10. lönebidrag

  lönebidrag, arbetsmarknadspolitiskt medel för arbetshandikappade, se anställning med lönebidrag.