1. arbetsledare

  arbetsledare, person som anställts för att som arbetsgivarens ställföreträdare leda och fördela arbetet på en arbetsplats.
 2. elfenben

  elfenben, material som utgörs av tandben (dentin) från vissa däggdjur.
 3. hemsamarit

  hemsamarit, äldre benämning på kommunalt anställt vårdbiträde i öppen vård, dvs. person som arbetar inom kommunal hemtjänst.
 4. reservbefäl

  reservbefäl, befäl anställt i reserven eller på reservstat, från 1972 detsamma som reservofficer.
 5. stampersonal

  stampersonal, tidigare benämning på försvarsmaktens militära yrkespersonal.
 6. reservstat

  reservstat, anställningsform, inrättad 1925, för yrkesofficer som vid yngre år lämnade den aktiva tjänsten men kvarstod i en viktig krigsbefattning.
 7. sjömanslagstiftning

  sjömanslagstiftning, lagstiftning för alla anställda på fartyg som finns i sjömanslagen, även för dem som inte anställts av redaren utan är t.ex. entreprenöranställda inom intendenturavdelningen.
 8. flyttningsdag

  flyttningsdag, flyttdag, den dag då enligt 1833 års legostadga ett legohjonsavtal upphörde, utanför Stockholm 24 oktober, i Stockholm även 24 april.
 9. milis

  milis, militär organisation som bygger på mobilisering av civila medborgare med, som regel, kort militär utbildning.
 10. konditionalis

  konditionalis, modus som uttrycks med verbböjning i vissa språk, t.ex. i franska och spanska.