1. anstånd

  anstånd, medgivande att få uppskjuta något, bland annat uppskov med inbetalning av skatt.

 2. anstå

  an`stå verb anstod ~tt, pres. ~r ORDLED: an--står
  Svensk ordbok
 3. anstående

  anstående, i fast klyft , geologisk beteckning för förekomst vid eller strax under markytan av viss berggrund som hänger samman med den fasta berggrunden.
 4. anstånd

  anstånd, medgivande att få uppskjuta något; uppskov med militärtjänstgöring: den värnpliktige kan om synnerliga skäl föreligger få uppskjuta sin militärtjänst.
 5. anstånd

  an`stånd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: an--stånd-et
  Svensk ordbok
 6. svin

  svin, tamsvin, domesticerade former av vildsvin.

 7. hövas

  hö`vas verb hövdes hövts, pres. höves ORDLED: höv-as
  Svensk ordbok
 8. tillbörlig

  till`börlig adj. ~t ORDLED: till--bör-lig
  Svensk ordbok
 9. furstlig

  furs`tlig adj. ~t ORDLED: furst-lig
  Svensk ordbok
 10. missklä

  miss`klä äv. miss`kläda verb missklädde missklätt, pres. missklär äv. misskläder ORDLED: miss--kläd-er SUBST.: missklädande
  Svensk ordbok