1. anstalt

  anstalt är en plats där man måste vara när man blivit dömd till fängelsestraff för ett brott, se kriminalvårdsanstalt.
 2. Statens veterinärmedicinska anstalt

  Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, Uppsala, statlig myndighet under Jordbruksdepartementet, grundad 1911.
 3. anstalt

  an`stalt subst. ~en ~er ORDLED: an--stalt-en
  Svensk ordbok
 4. öppen anstalt

  öppen anstalt, kriminalvårdsanstalt som kännetecknas av låga säkerhetskrav och ett stort förtroende för de intagna.
 5. anstaltsvård

  anstaltsvård, tidigare allmän benämning på behandling i särskilda hus, dvs. anstalter (jämför anstalt).
 6. anstaltsuppfostran

  anstaltsuppfostran, tidigare vanlig beteckning för undervisning, utbildning och uppfostran vid institution, avskild från hemmet och det reguljära skolväsendet.
 7. Statens meteorologisk-hydrografiska anstalt

  Statens meteorologisk-hydrografiska anstalt, SMHA, föregångare till SMHI.
 8. Försvarsväsendets kemiska anstalt

  Försvarsväsendets kemiska anstalt, FKA , inrättades 1937 för forskning om skydd mot kemiska stridsmedel.
 9. Generalstabens Litografiska Anstalt

  Generalstabens Litografiska Anstalt, GLA, kartografiskt företag, bildat som litografisk inrättning på 1830-talet.
 10. anstaltsvård

  an`staltsvård subst. ~en ORDLED: an-stalts--vård-en
  Svensk ordbok