1. anstalt

  anstalt är en plats där man måste vara när man blivit dömd till fängelsestraff för ett brott, se kriminalvårdsanstalt.
 2. dödshjälp

  dödshjälp, barmhärtighetsdödande, eutanasi, benämningar på åtgärder som påskyndar dödens inträde hos en svårt sjuk person.
 3. Baader–Meinhof

  Baader–Meinhof, västtysk terroristgrupp, verksam mellan 1970 och ca 1990; även samlingsnamn för flera parallella grupper i Västtyskland som bedrev terroristisk verksamhet.

 4. fängelse

  fängelse är ett straff som innebär att man mister sin frihet.
 5. geriatrik

  geriatrik, läran om sjukdomar hos äldre, vanligen med en nedre åldersgräns vid 65 år.
 6. Kriminalvården

  Kriminalvården, Norrköping, myndighet bildad 2006 genom sammanslagning av de tidigare 37 lokala kriminalvårdsmyndigheterna och den centrala förvaltningsmyndigheten Kriminalvårdsstyrelsen.

 7. rättskemi

  rättskemi, den kemiska verksamhetsgren som omfattar analyser med avseende på giftiga (toxiska) substanser i prov (t.ex. vätskor eller vävnader) från avlidna eller levande personer.
 8. kriminalvårdsanstalt

  kriminalvårdsanstalt är en plats där man måste vara när man blivit dömd till fängelsestraff för ett brott.
 9. Statens veterinärmedicinska anstalt

  Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, Uppsala, statlig myndighet under Jordbruksdepartementet, grundad 1911.
 10. verkställighet

  verkställighet, genomförande av de konsekvenser som bl.a. en dom eller ett utslag medför, t.ex. genom utsökning eller intagning på anstalt.