1. anstalt

  anstalt är en plats där man måste vara när man blivit dömd till fängelsestraff för ett brott, se kriminalvårdsanstalt.
 2. anstaltsvård

  anstaltsvård, tidigare allmän benämning på behandling i särskilda hus, dvs. anstalter (jämför anstalt).
 3. anstaltsuppfostran

  anstaltsuppfostran, tidigare vanlig beteckning för undervisning, utbildning och uppfostran vid institution, avskild från hemmet och det reguljära skolväsendet.
 4. anstaltsvård

  an`staltsvård subst. ~en ORDLED: an-stalts--vård-en
  Svensk ordbok
 5. dödshjälp

  dödshjälp, barmhärtighetsdödande, eutanasi, benämningar på åtgärder som påskyndar dödens inträde hos en svårt sjuk person.
 6. Baader–Meinhof

  Baader–Meinhof, västtysk terroristgrupp, verksam mellan 1970 och ca 1990; även samlingsnamn för flera parallella grupper i Västtyskland som bedrev terroristisk verksamhet.

 7. fängelse

  fängelse är ett straff som innebär att man mister sin frihet.
 8. Kriminalvården

  Kriminalvården, Norrköping, myndighet bildad 2006 genom sammanslagning av de tidigare 37 lokala kriminalvårdsmyndigheterna och den centrala förvaltningsmyndigheten Kriminalvårdsstyrelsen.

 9. geriatrik

  geriatrik, läran om sjukdomar hos äldre, vanligen med en nedre åldersgräns vid 65 år.
 10. kriminalstatistik

  kriminalstatistik, statistiska uppgifter om brott och straff.