1. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.
 2. franskklassicism

  franskklassicism, i icke-fransk litteraturhistoria använd beteckning för en strömning i fransk 1600-talslitteratur.
 3. artes liberales

  artes liberales kallades under medeltiden de grundläggande läroämnen som studerades i kloster- och katedralskolorna och även vid universitetens filosofiska fakulteter.
 4. Lennart Torstenson

  Torstenson, Lennart, 1603–51, greve 1647, fältmarskalk 1641, riksråd från samma år.
 5. herrgård

  herrgård, herresäte, större lantegendom med ståndsmässig bebyggelse, byggd på ett sätt som anstod en herreman.
 6. anstå

  an`stå verb anstod ~tt, pres. ~r ORDLED: an--står
  Svensk ordbok