1. anstormning

  an`stormning subst. ~en ~ar ORDLED: an--storm-ning-en
  Svensk ordbok
 2. Luigi Nono

  Nono, Luigi, 1924–90, italiensk tonsättare.
 3. Legnica

  Legnica, tyska Liegnitz, stad i sydvästra Polen.

 4. utbildningspolitik

  utbildningspolitik omfattar i Sverige statliga och kommunala åtgärder på utbildningens område.
 5. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 6. eldskur

  el`dskur subst. ~en ~ar ORDLED: eld--skur-en
  Svensk ordbok
 7. anstorma

  an`storma verb ~de ~t ORDLED: an--storm-ar SUBST.: anstormande, anstormning
  Svensk ordbok