1. ansträngande

  an`strängande adj., ingen böjning ORDLED: an--sträng-ande
  Svensk ordbok
 2. anstränga

  an`stränga verb ansträngde ansträngt, pres. anstränger ORDLED: an--sträng-er SUBST.: ansträngande, ansträngning
  Svensk ordbok
 3. ansträngd

  an`strängd adj. ansträngt ORDLED: an--sträng-da
  Svensk ordbok
 4. laboration

  laboration, praktiskt naturvetenskapligt arbete, experiment, vanligen i undervisningssyfte.
 5. samer

  samer, etnisk och språklig minoritet i Nordskandinavien och på Kolahalvön, förr på svenska vanligen kallade lappar, på norska finner.

 6. lågintensiv träning

  lågintensiv träning, träning som bedrivs med låg belastning, ca 50–70 % av maximal syreupptagningsförmåga, t.ex. promenader och cykling.
 7. litektomi

  litektomi, litotomi, operation för att avlägsna sten ur t.ex. gallblåsa ( kolecystolitektomi, kolecystolitotomi), djupa gallgångar ( koledokolitektomi), njure ( nefrolitektomi), njurbäcken ( pyelolitektomi), urinledare ( ureterolitektomi), urinblåsa ( cystolitektomi) eller spottkörtel ( sialolitektomi).
 8. inomhusklimat

  inomhusklimat, sammanfattande benämning på fysikaliska faktorer i inomhusmiljön, t.ex. temperaturförhållanden, luftrörelser, luftfuktighet, luftens innehåll av partiklar och gaser, ljus- och ljudförhållanden.
 9. graviditet

  graviditet är att vänta barn.
 10. hjärntrötthet

  hjärntrötthet, mental trötthet, bristande ork att genomföra mentalt krävande uppgifter till följd av skallskada, stroke eller annan sjukdom som påverkar hjärnan.