1. ansvarsförsäkring

  ansvarsförsäkring, ansvarighetsförsäkring, drulleförsäkring, skadeförsäkring som skyddar försäkringstagaren (fysisk eller juridisk person) när skadeståndskrav riktas mot honom.
 2. ansvarsförsäkring

  an`svarsförsäkring subst. ~en ~ar ORDLED: an-svars--för-säkr-ing-en
  Svensk ordbok
 3. ansvarsförsäkring mot förmögenhetsförlust

  ansvarsförsäkring mot förmögenhetsförlust, särskild skadeförsäkring som tecknas av vissa yrkesutövare, t.ex. fastighetsmäklare.
 4. skadestånd

  skadestånd, ersättning i pengar för skada som tillfogats annan genom en handling eller ett förhållande som man på något sätt ansvarar för – i avtalsförhållanden vanligen ett kontraktsbrott.
 5. försäkringsplikt

  försäkringsplikt, lagstadgad skyldighet att teckna försäkring av visst slag, såsom trafikförsäkring för ägare av motordrivet fordon, olika slag av ansvarsförsäkring, t.ex. för fastighets- och försäkringsmäklare, samt arbetsskadeförsäkring.
 6. egendomsförsäkring

  egendomsförsäkring, sammanfattande benämning på sådant försäkringsskydd inom företags-, fastighets-, hem- och villaförsäkring som avser egendom till skillnad från skydd mot skadeståndskrav (ansvarsförsäkring) och mot inkomstförlust (avbrotts- och förmögenhetsbrottsförsäkring).
 7. camping

  camping, övernattning utomhus under tillfälligt tak, i tält, bivack, husvagn eller liknande under rekreationsresor.

 8. drulleförsäkring

  drulleförsäkring, vardaglig benämning på ansvarsförsäkring.
 9. ansvarighetsförsäkring

  ansvarighetsförsäkring, annat ord för ansvarsförsäkring.
 10. P&I-försäkring

  P&I-försäkring, ansvarsförsäkring, se protection and indemnity insurance.