1. ansvarsfull

  an`svarsfull adj. ~t ORDLED: an-svars--full
  Svensk ordbok
 2. Forest Stewardship Council

  Forest Stewardship Council förkortas FSC och är en internationell organisation för märkning av ansvarsfullt skogsbruk.
 3. Svenska Pistolskytteförbundet

  Svenska Pistolskytteförbundet, bildat 1936, har till uppgift att främja skyttet med pistol och revolver genom att verka för ökad skjutskicklighet och ansvarsfull hantering av dessa vapen.
 4. raskatt

  raskatt, katt som i vederbörlig ordning har registrerats av en ansvarsfull kattorganisation och vars föräldrar också är registrerade inom samma ras i ett antal bakomliggande generationer, inom det internationella kattsportförbundet FIFe fyra s.k. parentalgenerationer.
 5. Edvard Johanson

  Johanson, Edvard, 1882–1936, fackföreningsman och politiker (socialdemokrat), ursprungligen skoarbetare, från 1930 ordförande i LO.
 6. Simpsons

  Simpsons är en amerikansk animerad TV-serie, skapad av skämttecknaren Matt Groening.
 7. gestaltterapi

  gestaltterapi, psykoterapeutisk skola som tar sin teoretiska utgångspunkt i existentialistisk psykologi och i gestaltpsykologi.
 8. Aquaculture Stewardship Council

  Aquaculture Stewardship Council, ASC, icke vinstdrivande vattenbruksorganisation med huvudkontor i Utrecht, Nederländerna.

 9. Stabilitets- och tillväxtpakten

  Stabilitets- och tillväxtpakten, regelverk inom EU som ska se till att medlemsländerna bedriver en ansvarsfull ekonomisk politik.
 10. förskingring

  förskingring, trolöshetsbrott som innebär att någon som fått egendom i besittning för annans räkning, med skyldighet att utgiva eller redovisa denna, tillägnar sig egendomen eller på annat sätt åsidosätter sina skyldigheter till vinning för sig själv och skada för rätte ägaren.