1. antändlighet

  antändlighet, förmåga hos material att kunna antändas, dvs. att utan yttre värmetillskott brinna självständigt genom glödning eller med låga sedan yttre tändmedel avlägsnats.
 2. antändningstemperatur

  antändningstemperatur är den temperatur när ett visst ämne börjar brinna eller tar eld.
 3. antändning

  antändning, inom brandtekniken det tillfälle då ett brännbart material börjar brinna av sig själv utan ytterligare upphettning.
 4. antända

  an`tända verb antände antänt, pres. antänder ORDLED: an--tänd-er SUBST.: antändande, antändning
  Svensk ordbok
 5. Alfred Nobel

  Nobel, Alfred, född 21 oktober 1833, död 10 december 1896, uppfinnare, kemist och donator; jämför släktartikel Nobel.
 6. kalorimetri

  kalorimetri, mätning av värmemängd.
 7. inflammation

  inflammation, i vid bemärkelse kroppens försvar mot skadevållande faktorer.
 8. belägringsvapen

  belägringsvapen, äldre benämning på vapen som användes vid belägringar.
 9. elektrisk urladdning

  elektrisk urladdning uppstår då elektrisk ström leds genom en gas eller ett ämne som normalt är oledande.
 10. irrbloss

  irrbloss, ljusfenomen som irrar fram och tillbaka tätt över marken, ofta i sumpmarker men även i torr terräng.