1. Anta

  Anta, teaterorganisation i USA, se American National Theatre and Academy.
 2. anta

  an`ta äv. an`taga verb antog antagit antagen antagna, pres. antar äv. antager ORDLED: an--tag-it SUBST.: antagande, antagning (till 1)
  Svensk ordbok
 3. Antar

  Antar ( ˙Antar), egentligen Antara ibn Shaddad, 500-talet e.Kr., arabisk diktare och krigare.
 4. Antarktis

  Antarktis, världsdel och kontinent.

 5. antagonist

  antagonist, substans, t.ex. läkemedel, som binds till en receptor på en cell och därigenom hindrar andra, normalt förekommande substanser (agonister) från att stimulera receptorn att aktivera cellen.
 6. antagonist

  antagonist, muskel som verkar i motsatt riktning mot en annan muskel.
 7. Antares

  Antares, α Scorpii, stjärna av första magnituden, den ljusaste i stjärnbilden Skorpionen (latin Scorpius), anmärkningsvärd genom sin röda färg.
 8. Antarktisfördraget

  Antarktisfördraget, internationell överenskommelse för området söder om 60° sydlig bredd, vilken slöts 1 december 1959 och trädde i kraft 2 juni 1961.
 9. Antaios

  Antaios, i grekisk myt en ondskefull jätte i Libyen.
 10. antagonist

  antagonist, tand som vid sammanbitning möter en tand i motsatt käke så att det blir kontakt.