1. Antarktis

  Antarktis, världsdel och kontinent.

 2. antagonist

  antagonist, motståndare, fiende, person i motsättning till annan person; något som verkar i motsatt riktning eller på motsatt sätt mot något annat.
 3. antigen

  antigen, för kroppen främmande ämne som framkallar en reaktion hos kroppen.

 4. Antananarivo

  Antananarivo, tidigare Tananarive, huvudstad i Madagaskar; 1,3 miljoner invånare (2015).

 5. Antarktiska oceanen

  Antarktiska oceanen, Södra oceanen, Södra ishavet, hav som i söder begränsas av Antarktis och i norr av Antarktiska cirkumpolarströmmens norra gräns.
 6. Anta

  Anta, teaterorganisation i USA, se American National Theatre and Academy.
 7. antagonist

  antagonist, substans, t.ex. läkemedel, som binds till en receptor på en cell och därigenom hindrar andra, normalt förekommande substanser (agonister) från att stimulera receptorn att aktivera cellen.
 8. antagonist

  antagonist, muskel som verkar i motsatt riktning mot en annan muskel.
 9. Antarktisfördraget

  Antarktisfördraget, internationell överenskommelse för området söder om 60° sydlig bredd, vilken slöts 1 december 1959 och trädde i kraft 2 juni 1961.
 10. Antalya

  Antalya, antikens Attalia, hamnstad i sydvästra Turkiet; 1,1 miljon invånare (2015).