1. Antabus

  Antabus ®, varunamn för en substans, disulfiram, som används vid behandling av personer med kroniskt alkoholmissbruk.
 2. antabus

  an´tabus subst., ingen böjning ORDLED: ant-abus
  Svensk ordbok
 3. tetraetyltiouramdisulfid

  tetraetyltiouramdisulfid, disulfiram, (C 2H 5) 2NC(=S)S 2C(=S)N(C 2H 5) 2, den verksamma beståndsdelen i Antabus ®.

 4. ditiokarbamater

  ditiokarbamater, kemiska föreningar med den generella formeln R 2N—C(=S)SH (R är en godtycklig kolvätegrupp).
 5. Dipsan

  Dipsan®, varunamn för en substans, kalciumkarbimid, som används vid behandling av patienter med kroniskt alkoholmissbruk.

 6. disulfiram

  disulfiram, en svavelinnehållande organisk förening som under varunamnet Antabus® används vid medicinsk behandling av alkoholism.

 7. alkoholpoliklinik

  alkoholpoliklinik, enhet för hjälp till personer med alkoholproblem; arbetar framför allt med patienter i öppen vård.

 8. missbruksvård

  missbruksvård, beroendevård, vård och behandling av personer som använder alkohol och/eller narkotika i sådan omfattning att de blir beroende och/eller får medicinska, psykiska eller sociala skador.

 9. alkoholism

  alkoholism är en sjukdom som innebär att man missbrukar och är beroende av alkohol, det vill säga man dricker så mycket öl, vin eller sprit att man får problem eller blir sjuk av det.

 10. acetaldehyd

  acetaldehyd, etanal, CH 3CHO, färglös, vattenlöslig, brännbar vätska med låg kokpunkt (21 °C), irriterande på andningsvägar och hud.