1. aluminium

    aluminium, metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 13, kemiskt tecken Al.
  2. antacidum

    antacidum, pluralis antacida, läkemedel som neutraliserar saltsyran i magsäcken.
  3. tablett

    tablett, läkemedelsform innehållande en bestämd mängd verksam substans att tas in genom munnen (peroralt).