1. antagning

  antagning, till universitets- och högskoleutbildning.
 2. antagonist

  antagonist, substans, t.ex. läkemedel, som binds till en receptor på en cell och därigenom hindrar andra, normalt förekommande substanser (agonister) från att stimulera receptorn att aktivera cellen.
 3. antagonist

  antagonist, muskel som verkar i motsatt riktning mot en annan muskel.
 4. antagonist

  antagonist, tand som vid sammanbitning möter en tand i motsatt käke så att det blir kontakt.
 5. antagonist

  antagonist, motståndare, fiende, person i motsättning till annan person; något som verkar i motsatt riktning eller på motsatt sätt mot något annat.
 6. antagandepoäng

  antagandepoäng, beräknad ATP-poäng fram till pensionsåldern, användes för att bestämma förtidspensions storlek.
 7. antagningsnämnd

  antagningsnämnd, nämnd för antagning av sökande till anställning eller utbildning.
 8. antagningsbegränsning.

  antagningsbegränsning. Begränsning av antagning gäller i princip till alla utbildningsprogram och kurser på nybörjarnivå vid universitet och högskolor.
 9. antagonistisk motsättning

  antagonistisk motsättning, beteckning inom den marxism som utvecklats i Sovjetunionen och Kina för en oförsonlig motsättning i samhället.
 10. antaga

  antaga se anta
  Svensk ordbok