1. antaga

  antaga se anta
  Svensk ordbok
 2. antagandepoäng

  antagandepoäng, beräknad ATP-poäng fram till pensionsåldern, användes för att bestämma förtidspensions storlek.
 3. antagande

  an`tagande subst. ~t ~n ORDLED: an--tag-and-et
  Svensk ordbok
 4. Dupuits antagande

  Dupuits antagande, approximation vid beräkning av grundvattenströmning.
 5. ad hoc-antagande

  ad hoc-antagande, se ad hoc.
 6. antagligen

  an`tagligen adv. ORDLED: an--tag-lig-en
  Svensk ordbok
 7. antaglig

  an`taglig adj. ~t ORDLED: an--tag-lig
  Svensk ordbok
 8. kungsängslilja

  kungsängslilja är en växt i liljefamiljen, men med ett speciellt utseende.
 9. radioaktivitet

  radioaktivitet, egenskap hos vissa atomkärnor som spontant omvandlas till dotterkärnor under utsändning av joniserande strålning med en för sönderfallet karakteristisk halveringstid.
 10. Eugène Delacroix

  Eugène Delacroix var en fransk konstnär som föddes 1798 och dog 1863.