1. Dupuits antagande

  Dupuits antagande, approximation vid beräkning av grundvattenströmning.
 2. ad hoc-antagande

  ad hoc-antagande, se ad hoc.
 3. antaga

  antaga se anta
  Svensk ordbok
 4. antagligen

  an`tagligen adv. ORDLED: an--tag-lig-en
  Svensk ordbok
 5. antaglig

  an`taglig adj. ~t ORDLED: an--tag-lig
  Svensk ordbok
 6. antagande

  an`tagande subst. ~t ~n ORDLED: an--tag-and-et
  Svensk ordbok
 7. kungsängslilja

  kungsängslilja är en växt i liljefamiljen, men med ett speciellt utseende.
 8. makrotukanoiska språk

  makrotukanoiska språk, antagen gren av de andinsk-ekvatoriala språken i Sydamerika.
 9. Den Svenska Psalmboken

  Den Svenska Psalmboken, rikspsalmbok, senaste versionen antagen av 1986 års kyrkomöte, se psalmbok.
 10. norrländska förbudslagen

  norrländska förbudslagen, lag antagen 1906 som begränsade bolags möjligheter att förvärva skogsmark i Norrland.