1. rättsbok

  rättsbok, privat uppteckning av rättsregler. En lagbok innehåller officiellt antagna lagar.
 2. ADHGB

  ADHGB, förkortning av Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch, det 1861 i Tyskland antagna lagstiftningsverket inom handelsrätten.
 3. AGO

  AGO, förkortning för Allgemeine Gerichtsordnung für die Preussischen Staaten, den i Preussen 1793 antagna civilprocessordningen.
 4. Kolmogorov–Smirnov-test

  Kolmogorov–Smirnov-test ,
  statistisk metod för test av hypotesen att en datamängd kan tänkas vara genererad av en antagen fördelning.
 5. helig skrift

  helig skrift, klassificerande benämning på böcker som inom en religion har högsta auktoritet, särskilt Bibeln, Tanakh och Koranen.
 6. ABGB

  ABGB, förkortning för Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch für die gesamten Deutschen Erbländer der Österreichischen Monarchie, den 1811 antagna och alltjämt i Österrike gällande lagboken i civilrätt.
 7. politisk konjunkturcykel

  politisk konjunkturcykel, valcykel, antagna cykliska fluktuationer i arbetslöshet, inflation etc. som uppstår då en regering försöker stimulera ekonomin före ett val och förlägger restriktiva åtgärder i syfte att minska inflation och budgetunderskott till perioden efter valet.
 8. återbäring

  återbäring, på försäkring, överskottsmedel som ett försäkringsbolag tillför en försäkringstagare.
 9. consensus omnium

  consensus omnium det (antagna) förhållandet att en uppfattning delas av alla; ofta anfört som skäl för att hålla ett visst antagande för sant även när egentlig evidens saknas (t.ex. att jorden är platt, att människan har en (odödlig) själ etc.).
 10. gäststuderande

  gäststuderande, medborgare i annat land som kommer till Sverige för att bedriva högskolestudier och avser att lämna landet efter studietiden.