1. antal

  an`tal [långt sista a] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: an--tal-et
  Svensk ordbok
 2. Antal Dorati

  Dorati, Antal, 1906–88, ungersk-amerikansk dirigent.
 3. förväntat antal

  förväntat antal, förväntat värde , inom statistiken mindre vanligt namn på väntevärde.
 4. Antalya

  Antalya, antikens Attalia, hamnstad i sydvästra Turkiet; 1,1 miljon invånare (2015).
 5. antalspyramid

  antalspyramid, i ekologin en ofta grafiskt framställd fördelning av antalet individer inom olika ålders- eller storleksklasser; se ålderspyramid.
 6. antalkidiska freden

  antalkidiska freden, kungsfreden , fördrag, upprättat 386 f.Kr. efter förhandlingar mellan den spartanske amiralen Antalkidas och den persiske storkonungen Artaxerxes II, vilket innebar att de grekiska städerna i Mindre Asien tillföll perserriket.
 7. blissymboler

  blissymboler, teckensystem uppkallat efter upphovsmannen Charles Bliss (ursprungligen Blitz, 1897–1985), österrikisk-australisk ingenjör.
 8. isotoper

  isotoper är atomer som har samma antal protoner men olika många neutroner i atomkärnan.

 9. folkskola

  folkskola, den grundläggande obligatoriska skola som infördes i Sverige 1842.
 10. indiankrasse

  indiankrasse, blomsterkrasse, kapucinerkrasse, Tropaeolum [-pɛ:-] majus, art i familjen krasseväxter.