1. Antalya

  Antalya, antikens Attalia, hamnstad i sydvästra Turkiet; 1,1 miljon invånare (2015).
 2. Antal Dorati

  Dorati, Antal, 1906–88, ungersk-amerikansk dirigent.
 3. antalkidiska freden

  antalkidiska freden, kungsfreden , fördrag, upprättat 386 f.Kr. efter förhandlingar mellan den spartanske amiralen Antalkidas och den persiske storkonungen Artaxerxes II, vilket innebar att de grekiska städerna i Mindre Asien tillföll perserriket.
 4. antal

  an`tal [långt sista a] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: an--tal-et
  Svensk ordbok
 5. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 6. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 7. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45,

 8. förväntat antal

  förväntat antal, förväntat värde , inom statistiken mindre vanligt namn på väntevärde.
 9. lunga

  lunga, pulmo, pluralis pulmones, från kroppsytan inbuktande andningsorgan i vilka andningsmedium (vanligen luft) transporteras tidalt, dvs. först in, sedan ut i motsatt riktning.
 10. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.