1. antalspyramid

  antalspyramid, i ekologin en ofta grafiskt framställd fördelning av antalet individer inom olika ålders- eller storleksklasser; se ålderspyramid.
 2. förväntat antal

  förväntat antal, förväntat värde , inom statistiken mindre vanligt namn på väntevärde.
 3. Antal Dorati

  Dorati, Antal, 1906–88, ungersk-amerikansk dirigent.
 4. antal

  an`tal [långt sista a] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: an--tal-et
  Svensk ordbok
 5. blissymboler

  blissymboler, teckensystem uppkallat efter upphovsmannen Charles Bliss (ursprungligen Blitz, 1897–1985), österrikisk-australisk ingenjör.
 6. isotoper

  isotoper är atomer som har samma antal protoner men olika många neutroner i atomkärnan.

 7. folkskola

  folkskola, den grundläggande obligatoriska skola som infördes i Sverige 1842.
 8. indiankrasse

  indiankrasse, blomsterkrasse, kapucinerkrasse, Tropaeolum [-pɛ:-] majus, art i familjen krasseväxter.
 9. Petri-nät

  Petri-nät (efter den tyske datalogen C.A. Petri, född 1926), matematisk modell för parallella beräkningar.
 10. Trapani

  Trapani, hamnstad på nordvästra Sicilien, Italien.