1. Antar

  Antar ( ˙Antar), egentligen Antara ibn Shaddad, 500-talet e.Kr., arabisk diktare och krigare.
 2. Antarktis

  Antarktis, världsdel och kontinent.

 3. Antares

  Antares, α Scorpii, stjärna av första magnituden, den ljusaste i stjärnbilden Skorpionen (latin Scorpius), anmärkningsvärd genom sin röda färg.
 4. Antarktisfördraget

  Antarktisfördraget, internationell överenskommelse för området söder om 60° sydlig bredd, vilken slöts 1 december 1959 och trädde i kraft 2 juni 1961.
 5. antarktikluft

  antarktikluft, luftmassa med ursprung över Antarktis.
 6. Antarktiska oceanen

  Antarktiska oceanen, Södra oceanen, Södra ishavet, hav som i söder begränsas av Antarktis och i norr av Antarktiska cirkumpolarströmmens norra gräns.
 7. Antarktiska halvön

  Antarktiska halvön, engelska Antarctic Peninsula, istäckt halvö i västra Antarktis (63–75° sydlig bredd).
 8. antarktiska regionen

  antarktiska regionen, djurgeografisk term som ibland används för att beteckna det område som omfattar djurvärlden på Nya Zeeland och i Antarktis.
 9. antarktiskt bottenvatten

  antarktiskt bottenvatten bildas och sjunker vid Antarktis och kan identifieras i nästan alla oceaner.
 10. Antarktiska havet

  Antarktiska havet, ibland använd benämning på Antarktiska oceanen i dess helhet eller bara på den del som ligger innanför antarktiska konvergensen.