1. antasta

  an`tasta verb ~de ~t ORDLED: an--tast-ar SUBST.: antastande
  Svensk ordbok
 2. ofredande

  ofredande, fridsbrott som innebär att man handgripligen antastar eller med hjälp av skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende ofredar någon annan person.
 3. oantastlig

  o`antastlig adj. ~t ORDLED: o--an-tast-lig
  Svensk ordbok
 4. ofreda

  o`freda verb ~de ~t ORDLED: o--fred-ar SUBST.: ofredande
  Svensk ordbok
 5. best

  best [bes´t äv. be´st] subst. ~en ~ar ORDLED: best-en
  Svensk ordbok
 6. ful

  ful adj. ~t
  Svensk ordbok
 7. gubbe

  gubb`e subst. ~n gubbar ORDLED: gubb-en
  Svensk ordbok