1. ante

  ante, preposition och förled: före ( antecipation, antedatera antediluviansk); framför ( antependium).
 2. ex ante

  ex ante, nationalekonomisk term använd för att karakterisera en förväntad eller planerad storhet, t.ex. ett företags förväntade försäljning eller planerade produktion.
 3. antigen

  antigen, för kroppen främmande ämne som framkallar en reaktion hos kroppen.

 4. ante meridiem

  ante meridiem, förkortat a.m., på förmiddagen, mellan klockan 24 och klockan 12.
 5. antenn

  antenn, inom elektrotekniken anordning för att ta emot eller sända ut elektromagnetisk strålning.
 6. antennkörtel

  antennkörtel, utsöndringsorgan (njure) hos vissa kräftdjur.
 7. antedatera

  antedatera, sätta tidigare datum än det rätta, fördatera.
 8. Hannibal ante portas

  Hannibal ante portas (egentligen Hannibal ad portas , latin ’Hannibal framför/vid portarna’), uttryck som syftar på Hannibals oväntade uppträdande framför Roms murar 211 f.Kr., men använt redan av Cicero för att beteckna en panikfylld situation i allmänhet.
 9. antediluviansk

  antediluviansk, (högst) urmodig eller föråldrad; egentligen ’från tiden före syndafloden’.
 10. antependium

  antependium, textil beklädnad för altarbordets framsida och gavlar, ofta av dyrbart tyg och konstfullt prytt med kristna symboler.