1. antennsvärd

  antennsvärd, svärdstyp från yngre bronsålder, benämnd efter de två mot varandra stående spiralliknande ornament som upptill avslutar fästet.
 2. antenn

  antenn, inom elektrotekniken anordning för att ta emot eller sända ut elektromagnetisk strålning.
 3. antenn

  antenn, zoologisk term, se antenner.
 4. Antenor

  Antenor, i grekisk myt en förnäm trojan, som var försonligt inställd till grekerna och därför skonades vid Trojas fall.
 5. antenner

  antenner eller känselspröt kallas långa trådar på huvudet som del djur har, se känselspröt.
 6. Antenor

  Antenor, slutet av 500-talet f.Kr., grekisk skulptör från Athen.
 7. antenn

  antenn´ subst. ~en ~er ORDLED: an-tenn-en
  Svensk ordbok
 8. Antenor Nydqvist

  Nydqvist, Antenor, 1817–1914, industriman.
 9. parabolantenn

  parabolantenn är en riktad antenn med en reflektor, se antenn.
 10. ALMA

  ALMA, Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, radioastronomiskt teleskop i Atacamaöknen i Chile och det största i sitt slag.