1. antigen

  antigen, för kroppen främmande ämne som framkallar en reaktion hos kroppen.

 2. T-antigen

  T-antigen, förkortning för tumörantigen.
 3. prostataspecifikt antigen

  prostataspecifikt antigen , PSA, protein i sekret från prostata.
 4. antigen

  antige´n subst. ~en ~er ORDLED: anti-gen-en
  Svensk ordbok
 5. Au-antigen

  Au-antigen, Australia-antigen, detsamma som HBsAg, ett av de proteiner som hepatit B-virus består av.
 6. T-antigen

  T-antigen, ett antigen hos mänskliga röda blodkroppar.
 7. H-antigen

  H-antigen, beteckning för substanser i bakteriers rörelseorgan (cilier eller flageller), som ger upphov till antikroppar.
 8. O-antigen

  O-antigen, substanser i gramnegativa bakteriers cellväggar som ger upphov till bildning av antikroppar.
 9. Sm-antigen

  Sm-antigen (efter Smith, namn på den patient hos vilken antikroppen mot Sm-antigenet först påvisades), protein som bildar komplex med ribonukleinsyra i cellkärnor hos människa.
 10. Ro-antigen

  Ro-antigen , ett komplex av små proteiner (peptider) och ribonukleinsyra som uppträder i människans celler i bl.a. ribosomer och mot vilket antikroppar kan bildas.