1. antikropp

  antikropp, immunglobulin, protein som produceras av kroppens immunförsvar och som har till uppgift att verka mot för kroppen främmande ämnen, antigener.
 2. virus

  virus, typ av smittsamt material som kan anses vara både levande och icke levande.

 3. HLA-system

  HLA-system (engelska human leukocyte antigen system), grupp (system) av glykoproteiner som finns på ytan av flertalet celler i människokroppen och som fungerar som antigener (vävnadsantigener, transplantationsantigener).
 4. blodgrupp

  blodgrupp, egenskap hos blodceller (ursprungligen röda blodkroppar) som innebär definierbara, biologiskt viktiga skillnader mellan individer inom en viss art.

 5. antigen

  antigen, för kroppen främmande ämne som framkallar en reaktion hos kroppen.

 6. lymfocyter

  lymfocyter, typ av vita blodkroppar som specialiserats för att verkställa uppgifter i kroppens immunförsvar (se immunsystem).
 7. immunkomplexsjukdomar

  immunkomplexsjukdomar, gemensam benämning på en grupp immunologiskt betingade sjukdomar.
 8. kloning

  kloning, process som resulterar i uppkomsten av en klon.

 9. transplantationsimmunologi

  transplantationsimmunologi, läran om de immunologiska reaktioner som bestämmer om ett vävnads- eller organtransplantat från en individ till en annan skall överleva eller gå under genom avstötning ( rejektion).
 10. granulom

  granulom, typ av kronisk inflammatorisk vävnadsreaktion som kännetecknas av härdar uppbyggda av speciella celler och med en diameter av någon millimeter.