1. antigen

  antigen, för kroppen främmande ämne som framkallar en reaktion hos kroppen.

 2. antigenskifte

  antigenskifte, kraftig förändring av ytegenskaper hos sjukdomsalstrande mikroorganismer vilken har till följd att tidigare förvärvad immunitet hos värden inte längre ger skydd.
 3. ante

  ante, preposition och förled: före ( antecipation, antedatera antediluviansk); framför ( antependium).
 4. ante meridiem

  ante meridiem, förkortat a.m., på förmiddagen, mellan klockan 24 och klockan 12.
 5. Anten

  Anten, sjö i Västergötland (Västra Götalands län), norr om Alingsås; 19 km 2.
 6. ant

  ant, benämning inom klassisk arkitektur på den pilaster som avslutar en framskjutande sidomur, t.ex. i ett anttempel.
 7. ex ante

  ex ante, nationalekonomisk term använd för att karakterisera en förväntad eller planerad storhet, t.ex. ett företags förväntade försäljning eller planerade produktion.
 8. ontologi

  ontologi, läran om det varande, en del av metafysiken; i modern mening läran om de begrepp eller kategorier som man behöver anta för att kunna ge en sammanhängande, motsägelsefri och uttömmande beskrivning och förklaring av (någon del av) verkligheten.
 9. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 10. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.