1. antigenskifte

  antigenskifte, kraftig förändring av ytegenskaper hos sjukdomsalstrande mikroorganismer vilken har till följd att tidigare förvärvad immunitet hos värden inte längre ger skydd.
 2. Antar

  Antar ( ˙Antar), egentligen Antara ibn Shaddad, 500-talet e.Kr., arabisk diktare och krigare.
 3. ante

  ante, preposition och förled: före ( antecipation, antedatera antediluviansk); framför ( antependium).
 4. Anta

  Anta, teaterorganisation i USA, se American National Theatre and Academy.
 5. ant

  ant, benämning inom klassisk arkitektur på den pilaster som avslutar en framskjutande sidomur, t.ex. i ett anttempel.
 6. anter

  anter, anther, annan beteckning för en blommas ståndarknapp.
 7. Anten

  Anten, sjö i Västergötland (Västra Götalands län), norr om Alingsås; 19 km 2.
 8. antigen

  antigen, för kroppen främmande ämne som framkallar en reaktion hos kroppen.

 9. antes

  antes, antesis, benämning både på den tid under vilken en blomknopp sväller upp och öppnar sig och blomning pågår (blomningstiden) och på själva ansvällnings- och öppnandeprocesserna.
 10. ante-

  ante- förled
  Svensk ordbok