1. antihistamin

  antihistami´n subst. ~et ~er ORDLED: anti-hist-am-in-et
  Svensk ordbok
 2. antihistaminer

  antihistaminer, H1-receptorblockerare, läkemedel som blockerar vissa effekter av histamin, nämligen de effekter som utövas via histaminreceptorer typ 1, H 1-receptorer.

 3. Clarityn

  Clarityn, handelsnamn på loratadin, ett antihistamin som används mot allergiska näs- och ögonbesvär samt mot nässelutslag.
 4. Zyrlex

  Zyrlex ®, handelsnamn på cetirizin, ett antihistamin som används mot allergiska näs- och ögonbesvär samt mot nässelutslag.
 5. Livostin

  Livostin, handelsnamn på levokabastin, ett antihistamin som används för lokal behandling av näs- och ögonbesvär som beror på allergi.
 6. H1-receptorblockerare

  H1-receptorblockerare, H1-antagonist, läkemedel som blockerar H 1-receptorer (se H-receptorer) för histamin.
 7. hydroxizin

  hydroxizin, antihistamin (H 1-receptorblockerare) med antikolinerga, klådstillande och dåsighetsframkallande egenskaper.
 8. sjösjukemedel

  sjösjukemedel, läkemedel som förebygger eller lindrar sjösjuka och andra former av rörelsesjuka.
 9. klemastin

  klemastin, läkemedel tillhörande gruppen antihistaminer (H 1-receptorblockerare), vilket används vid olika allergiska tillstånd, främst hösnuva, samt vid vissa former av klåda.
 10. trafikfarliga läkemedel

  trafikfarliga läkemedel, sådana preparat som kan medföra nedsatt och/eller fördröjd reaktionsförmåga eller på annat sätt göra en individ olämplig som fordonsförare.