1. betasönderfall

  betasönderfall, radioaktiv sönderfallsprocess under vilken en atomkärna omvandlas samtidigt som en betapartikel (elektron e eller positron e+) sänds ut.

 2. kvark

  kvark, materiens minsta påvisade byggsten som enligt standardmodellen för elementarpartiklarna och tillsammans med leptonerna bygger upp all känd, vanlig materia.

 3. neutron

  neutron (en bildning till neutral, efter mönster av proton, elektron etcetera), elektriskt neutral partikel i atomkärnan.
 4. neutrino

  neutrino, pluralis neutriner, elementarpartikel tillhörande familjen leptoner, med spinn 1/2 och utan elektrisk laddning.

 5. majorananeutrino

  majorananeutrino, neutrino som är identisk med sin antineutrino.
 6. Frederick Reines

  Reines, Frederick, 1918–98, amerikansk fysiker, professor vid University of California, Irvine.
 7. fermiväxelverkan

  fermiväxelverkan, tidigare benämning på samband för atomkärnors betasönderfall, föreslaget 1934 av Enrico Fermi.
 8. atomkärna

  atomkärna, den centrala delen av atomen, dit den helt dominerande delen av massan är koncentrerad.