1. antipartikel

    antipartikel, subatomär partikel med nära släktskap med motsvarande partikel.
  2. baryon

    baryon, partikel som dels har halvtaligt spinn (det vill säga är en fermion), dels deltar i stark växelverkan (det vill säga är en hadron).
  3. Owen Chamberlain

    Chamberlain, Owen, 1920–2006, amerikansk kärnfysiker, professor vid University of California, Berkeley, USA, från 1958.