1. antites

  antites, påstående eller åsikt som gör gällande motsatsen till vad en annan åsikt eller ett annat påstående, tesen, gör.
 2. antites

  antite´s subst. ~en ~er ORDLED: anti-tes-en
  Svensk ordbok
 3. syntes

  syntes, term som inom filosofin fått sin betydelse framför allt genom Kant och Hegel.
 4. tes

  tes är ett påstående som man kan diskutera för och emot.
 5. kolon

  kolon, ett skiljetecken (:) som huvudsakligen används för att markera att en direkt anföring, en uppräkning, en förklaring e.d. följer.
 6. stilfigur

  stilfigur är ett speciellt sätt att uttrycka sig som man använder för att öka effekten av det man säger eller skriver.

 7. antinomi

  antinomi, par av logiskt oförenliga påståenden eller åsikter (tes och antites) som båda på goda grunder kan förefalla vara sanna.
 8. dominoteorin

  dominoteorin, en hypotes om följderna av en ohämmad kommunistisk expansion i världen, första gången lanserad 1954 av den amerikanske presidenten Eisenhower.
 9. trädgårdskonst

  trädgårdskonst, ett medvetet och konstnärligt ordnande av mark, växter, vatten och artefakter till helheter anpassade för olika typer av mänskligt ianspråktagande.
 10. Sofokles

  Sofokles, 497–406 f.Kr., grekisk dramatiker, vid sidan av Aischylos och Euripides antikens främste.