1. antinomi

  antinomi, par av logiskt oförenliga påståenden eller åsikter (tes och antites) som båda på goda grunder kan förefalla vara sanna.
 2. Jean de Sponde

  de Sponde, Jean, 1557–95, fransk diktare.
 3. antites

  antites är ett påstående eller en åsikt som är motsatsen till en annan åsikt eller ett annat påstående.

 4. marinism

  marinism, den litterära riktning som utgick från Giambattista Marino och som kännetecknas av långsökt bildspråk, antiteser, sensualism och mondän prakt.
 5. euphuism

  euphuism, en manieristisk stil, kännetecknad av komplicerad syntax, spetsfundiga ordlekar, överlastade bilder, antiteser och parallellismer stödda av allitterationer.
 6. Tertullianus

  Tertullianus ( Quintus Septimius Florens Tertullianus), död efter 220, nordafrikansk kristen teolog och författare.
 7. aforism

  aforism, kärnfullt formulerad reflexion eller iakttagelse, gärna uttryckt som ett tänkespråk eller en lärosats.
 8. Edward Gibbon

  Gibbon, Edward, 1737–94, brittisk historiker.
 9. Gunno Dahlstierna

  Dahlstierna (före adlandet 1702 Eurelius), Gunno, 1669–1709, skald och lantmätare.
 10. Francesco Petrarca

  Petrarca, Francesco, född 20 juli 1304, död 18 eller 19 juli 1374, italiensk diktare och humanist.