1. antiubåtsvapen

  antiubåtsvapen är vapen som används för att förstöra militära ubåtar.
 2. jagare

  jagare, ett medelstort, snabbt och allsidigt användbart örlogsfartyg med huvudinriktning på offensiva uppgifter.
 3. sjunkbomb

  sjunkbomb, antiubåtsvapen som fälls eller kastas från fartyg, flygplan eller helikopter.
 4. fregatt

  fregatt, i de flesta mariner benämning på örlogsfartyg med ett deplacement på 1 000–5 000 ton.